Advieswerk

Iedere onderneming kent verschillende fases in zijn bestaan welke om een aangepaste aansturing vragen, waarbij tijdig en adequaat zal moeten worden aan- en bijgestuurd. Zoals de naam van onze organisatie aangeeft zien wij advieswerk als een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten en een uitvloeisel van onze visie op het ondernemerschap als schaakspel waarbij wij de ondernemer op tijd ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Zonder daarmee de indruk te willen geven dat dit een limitatieve opsomming is, kunnen wij de onderneming ondersteunen met de volgende werkzaamheden:

 • Oprichten en starten van een nieuwe onderneming

 • Opzetten van bedrijfsplannen

 • Het opzetten of beoordelen van liquiditeitsprognoses, rentabiliteitsbegrotingen en prognosebalansen

 • Opzetten van financieringsvoorstellen en begeleiden bij financieringsaanvragen

 • Herstructureren van ondernemingen

 • Waarderen van ondernemingen voor verkoop respectievelijk aankoop mede in het kader van een Management Buy Out of  Management Buy In

 • Begeleiden van ondernemingen bij het aan- en verkoopproces en het integratieproces

 • Het maken van een Quick scan bij potentiële overnames

 • Overdracht ondernemingen van ouders aan kinderen

 • Begeleiding bij het beëindigen van een onderneming

 • Veel van deze werkzaamheden hangen samen met fiscaal advieswerk; ook hiermee kunnen wij u van dienst zijn

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then