Dienstverlening

Zeker in kleinschalige ondernemingen, hoewel wij ons hier niet toe beperken, kunnen wij ons voorstellen dat u als ondernemer of uw onderneming met een aantal werkzaamheden wordt geconfronteerd waarvoor uzelf geen tijd heeft en welke de aandacht van het ondernemen nodeloos afleiden en welke u liever wilt uitbesteden.
Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn dan wel onder ondersteuning aanbieden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De volgende diensten kunnen wij aan u leveren:

  • Het opzetten en/of verwerken van uw financiële administratie

  • Het namens u verzorgen van de elektronische aangifte loonbelasting en omzetbelasting

  • Het voeren van de salarisadministratie

  • Advieswerk t.a.v. employee benefits

  • Begeleiding bij de invoering van administratieve software

  • Begeleiding bij automatisering

  • Het opstellen en (elektronisch) indienen van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

  • Periodiek wordt door ons kantoor een nieuwsbrief verzorgd waarin de meest recente en voor u mogelijk van belang zijnde ontwikkelingen worden aangegeven

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then