D.G.U. Accountants & Bedrijfsadviseurs BV

DGU is een kleinschalige accountantsorganisatie, waar ervaring en jeugdig elan tot een optimale combinatie is gesmeed.

Voor deze kleinschaligheid is bewust gekozen omdat wij van oordeel zijn dat alleen op deze manier de korte lijnen naar onze relaties en de persoonlijke contacten kunnen worden  gehandhaafd.

Ondanks deze kleinschaligheid hebben  wij alle tools in huis  om onze relaties van de gevraagde informatie respectievelijk advies te kunnen voorzien.

De aanspreekpunten binnen onze organisatie zijn Anjo van Uden, accountant-administratie consulent en Tijn van Grootel, registeracccountant, die beiden een groot aantal jaren  aan ervaring en opgedane kennis inbrengen in de werkzaamheden van ons kantoor.

Uiteraard kunnen we hier een opsomming geven van de diensten welke wij kunnen verlenen en dat zullen dezelfde zijn welke u bij ander kantoren ook tegenkomt.

Onze filosofie is echter dat ondernemen voor een groot deel vergelijkbaar is met een schaakspel; op de juiste momenten moeten de juiste zetten gedaan worden met de juiste stukken  en hierbij moet ook vooruitgekeken kunnen worden om deze juiste zetten te doen. Wij willen vanuit onze vakkennis en ervaring onze relaties de middelen aangeven om dit ondernemingsspel op de juiste wijze te kunnen spelen.

Voor ons staat  dan ook niet centraal wat we allemaal te bieden hebben, maar wat onze relatie in zijn specifieke omstandigheden nodig heeft en vraagt. Dat is echte meerwaarde voor onze relaties. Daarnaast zijn wij door onze kleinschaligheid in staat een aantrekkelijke prijs/ prestatieverhouding te leveren.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then